خوش آمدید!

فروش سینی کابل استیل به شرکت محترم شیر پاستوریزه پگاه گلستان

پیرو درخواست مجدد شرکت محترم پگاه گلستان و طی قرارداد فیمابین حدود 240 متر سینی کابل استیل مخصوص صنایع غذایی در کمترین زمان و با بهترین کیفیت تولید و اردیبهشت 95 به شرکت پگاه گلستان تحویل گردید.

 

khabar1