خوش آمدید!

products

لیست محصولات شرکت پرشیا صنعت الکترونیک به شرح جدول زیر می باشد.

 

تجهیزات آزمایشگاهی ظروف شیشه ای  
ردیف نام محصولات لینک
1 قائم سنج بطری Link 
2 ضخامت ‏سنج بطري Link 
3 گیج Go-No Go (دهانه خارجی) Link 
4 گیج Go-No Go (دهانه داخلی) Link 
5 ارتفاع سنج و عمق سنج رومیزی Link 
6 دستگاه مقاومت در مقابل شوک حرارتی (تمام اتوماتیک) Link 
7 پلاریسکوپ Link
8 تست مقاومت عمودی (Top Load) Link 
9 تست فشار داخلی بطري با پمپ آب(Burst Bottle) Link 
10 اندازه گير اتوماتيك حجم گاز Co2 Link 
11 اندازه گیر نیمه اتوماتیک حجم گاز Co2 
Link
12 اندازه گیر دستی حجم گاز Co2 Link 
13 Carbonation Table Link 
14 شوک ضربه Link 
15 تست نشتی دربندی Link 
16 برش بطری Link 
تجهیزات آزمایشگاهی قوطی فلزی 
ردیف نام محصولات  لینک
1 ارتفاع سنج قوطی Link 
2 اندازه گیری قطر داخلی قوطی Link
3 فلنج سنج قوطی Link 
4 فلنج سنج قوطی پرتابل Link 
5 اندازه گیری عمق دوخت Link 
6 اندازه گیری عمق بید Link
7 ضخامت سنج ورق Link
8 کولیس دیجیتال 200mm Link 
9 تست نشتی قوطی در برابر فشار هوا Link 
10 پروژکتور دوخت مضاعف (with PC) Link 
11 برش دوخت مضاعف Link
12 اره برش دوخت Link 
13 تست نوچی پوشش های قوطی (نیاز به گرمخانه) Link 
14 تست نوچی پوشش های قوطی (مجهز به سیستم گرم کن) Link 
15 تست گوه ای شدن Link 
16 تست مقاومت پوشش به ضربه Link 
17 تست جامی شدن Link 
18 تست مقاومت قوطی در برابر خلاء Link 
19 دستگاه کنگره زنی Link 
20 دستگاه کشش عمیق Link 
21 دستگاه اندازه گیری میزان نقاط لاک نخورده Link 
22 هولدر در قوطی تعیین نقاط لاک نخورده Link 
23 تست استن Link 
24 ست تست چسبندگی Link 
25 اندازه گیری دستی حجم گاز CO2 Link 
26 Carbonation Table  Link 
27 میکرومتر دوخت Link 
28 اندازه گیری گشادی لبه برگشته در قوطی Link 
29 اندازه گیری ضخامت لبه برگشته در قوطی Link 
30 تعیین دانه بندی رنگ Link 
31 ست تست خراش پذیری Link 
32 سختی سنج لاک Link 
33 فیلم کش لاک Link 
34 تست ساچمه جوش Link 
35 اندازه گیری ابعاد برش و گونیائی ورق 
Link 
تجهیزات آزمایشگاهی پریفرم و بطری پت  
ردیف نام محصولات لینک
1 ضخامت سنج پریفرم Link 
2 قائم سنج پریفرم Link 
3 نور پلاريزه (مدلGlass) Link 
4 طیف نمای پریفرم Link 
5 گيج Go-No Go(خارجي پريفرم دهانه 28 ميليمتر) Link 
6 گيج Go-No Go(داخلي پريفرم دهانه 28 ميليمتر) Link 
7 گيج Go-No Go(خارجي پريفرم دهانه 30 ميليمتر) Link 
8 گيج Go-No Go(داخلی پريفرم دهانه 30 ميليمتر) Link 
9 کاتر پریفرم دستی(آلمانی) Link 
10 کاتر پریفرم اتوماتیک Link 
11 کولیس دیجیتال200mm Link
12 نگهدارنده پریفرم (32 کویته) Link 
13 نگهدارنده پریفرم (48 کویته) Link 
14 ارتفاع سنج بطری رومیزی Link 
15 ضخامت سنج بطری با دقت 0.05mm Link 
16 قائم سنج بطری Link 
17 آزمون ایستایی بطری Link 
18 برش بطري (Hot Wire Cutter) Link 
19 تست سقوط از ارتفاع (Bottle Drop Test) Link 
20 تست مقاومت عمودی بطري (Top Load) Link 
21 تست فشار داخلی بطري باپمپ آب 20 بار (Burst Bottle) Link 
22 تورکومتر دیجیتال TM600 Link 
23 تورکومتر دیجیتال TM210 Link 
24 اندازه گیر اتوماتیک حجم گاز Co2 Link 
25 اندازه گیر نیمه اتوماتیک حجم گاز Co2 Link 
26 اندازه گیر دستی حجم گاز Co2 Link 
27 Carbonation Table Link 
28 تست سود(Stress Crack)
Link 
29 تست نشتی در بندی (تست نشت محتوا و تبادل هوا) Link