خوش آمدید!

نرم افزار مانيتورينگ صنعتي سامان

 شركت پرشيا صنعت الكترونيك با احساس نياز در زمينه مديريت اطلاعات در واحدهاي صنعتي وتوليدي، تصميم بر آن گرفت با استفاده از متخصصين مجرب در زمينه الكترونيك و تحليلگر سيستمهاي توليد، اقدام به تهيه نرم افزار جامع سامان نمايد. نرم افزار سامان در يك مجموعه ميتواند بهره وري سيستم را بهبود بخشد. اين نرم افزار با توجه به عملكرد يك مجموعه، خود به چند زير مجموعه تقسيم شده است كه داراي يك هسته مركزي ميباشد.

بخش مانيتورينگ سامان:
اين نرم افزار با ارتباط سخت افزاري با دستگاهها بدون نياز به اپراتور، وضعيت جاري دستگاهها و پارامترهاي توليد را دريافت مينمايد و نماي شماتيكي از خطوط توليد و مقدار دقيق پارامترها را به صورت زنده ارائه ميكند. اين نرم افزار داده هاي مورد نظر را پس از پردازش در اختيار نرم افزارهاي حسابداري صنعتي، مديريت توليد، نگهداري و تعميرات قرار ميدهد. از قابليتهاي منحصر به فرد اين نرم افزار ميتوان به نمايش از راه دور كه از طريق اينترنت و يا مودم امكان پذير ميباشد، اشاره كرد.

بخش مديريت توليد:
مدير توليد يك مجموعه ميتواند با گرفتن پارامترهاي توليد از قبيل سرعت توليد دستگاهها، ميران توليد و ضايعات هر دستگاه، مدت زمان توقفات هر دستگاه و ساير پارامترها از برنامه مانيتورينگ، بهترين تنظيمات را براي دستگاهها انتخاب نمايد و براي توليدات آينده تصميمات بهتري اتخاذ نمايد.

بخش تعمير و نگهداري سامان:
نرم افزار سامان با نمايش شماتيك عملكرد دستگاهها و داشتن اعلان خطر براي وضعيتهاي مختلف ميتواند زودتر از هر زمان ديگر بخش تعميرات و نگهداري را مطلع سازد و مدير تعمير و نگهداري نيزميتواند با مشاهده نماي كلي خطوط ديد جامعتري نسبت به وضعيت موجود دستگاهها داشته باشد. بخش نگهداري و تعميرات با ثبت گزارشات تعميرات دستگاهها ميتواند آمار دقيقي از قطعات يدكي مصرف شده، لوازم مصرفي ميزان نفر ساعت كار در هر تعمير و... را دريافت نمايد كه اين اطلاعات در حسابداري صنعتي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بخش ثبت تجربيات سامان :
نرم افزار سامان اين امكان را به پرسنل شما مي دهد تا با ثبت تجربيات خود (به همراه عكس) ساير پرسنل را از اطلاعات خود بهره مند سازند و از تكرار اشتباهات جلوگيري نمايند. ضمن اينكه بعد از مدتي نرم افزار با جمع آوري اطلاعات و تجربيات پرسنل يك جزوه آموزشي كامل براي نيروهاي تازه وارد خواهد بود.

بخش حسابداري صنعتي سامان:
نرم افزار سامان با گرفتن آمار مصرف مواد اوليه، توليد و ضايعات و همچنين ميزان انرژي مصرفي (مانند برق صنعتي) و زمانهاي توقف از نرم افزار مانيتورينگ، دقيقترين ميزان سود، زيان و قيمت تمام شده محصول را محاسبه مي‌نمايد.

ساير امكانات نرم افزار سامان:

 • امكان ثبت تجربيات مربوط به دستگاهها در سيستم
 • امكان تعيين سطح دسترسي براي كاربران
 • امكان گزارشگيري از ميزان كار فني افراد به صورت نموداري
 • گزارشگيري از راندمان خطوط بر اساس معيارهاي مشخص شده
 • ثبت چك ليست دستگاهها و خطوط
 • سيستم هشدار زمان انجام چك ليست ها
 • امكان تعريف عمر مفيد قطعات دستگاهها و هشدار زمان تعويض آنها
 • ثبت برنامه توليد و تاييد آنها توسط مدير توليد
 • گزارشگيري از ميزان توليد محصولات در يك بازه زماني مشخص

و ساير امكاناتي كه به سليقه مشتريان به سيستم اضافه خواهد شد....

مشتريان ما:

 • خوشگوار مشهد (كوكا كولا)
 • خوش فرم توس
 • چشمه نوشان خراسان (عاليس)