خوش آمدید!

بدست آوردن زمان انقضاء محصولات گازدار

يكي از مواردي كه مي‏تواند مدت زمان انقضاء را كوتاهتر نمايد افت گاز CO2 محصول است. مي‏توان از آزمايشات با دوره زمانهاي خاص براي بدست آوردن اين زمان استفاده برد. پس از آنكه توانستيم نمودار حجم گاز CO2 حل شده بر حسب زمان را براي محصول و بطري خاص بدست آوريم از فرمول زير براي بدست آوردن حداقل حجم گاز CO2 حل شده قابل قبول استفاده خواهيم كرد:


( 0.3 - (
Co2حل شده اندازه‏گيري شده بعد از 24 ساعت از توليد ))% 85 = حداقل حجم co2 حل شده قابل قبول

زمانيكه نمودار گاز حل شده به زمان و اين مقدار با هم تلاقي كنند زمان انقضاء مشخص خواهد شد.
لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم ، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.