خوش آمدید!

فروش ست کامل دستگاه های کنترل کیفی پریفرم به شرکت محترم زمزم تهران

طی درخواست شرکت محترم زمزم تهران  بابت دستگاه های کنترل کیفی پریفرم، در کمترین زمان و با بهترین کیفیت ست کامل دستگاه ها تولید و دربهمن ماه 1394 به شرکت زمزم تهران  تحویل گردید.

kh26

 

kh25

 

kh24

 

kh23

 

kh22

 

kh21