خوش آمدید!

سيستم كنترل هوشمند كمپرسورهاي موازي

در هر مجموعه صنعتي كمپرسورها از عمده ترين مصرف كنندگان انرژي هستند كه بالاترين هزينه هاي نگهداري و تعميرات را به خود اختصاص مي دهند. اغلب كارخانجات به خاطر نياز فراوان به ميزان هوا و همچنين داشتن كمپرسور رزرو، از چند كمپرسور به صورت موازي استفاده مينمايند كه با مشكلات بسياري نيز برخورد مينمايند. اين شركت به شما مدير محترم پيشنهاد مينمايد 

با استفاده از سيستم كنترل PSE-CC به اهداف زير دست يابيد:

1) جلوگيري از استارت همزمان و جلوگيري از خارج شدن مصرف برق از حد ديماند توافقي.
2) جلوگيري از توقف خط به خاطر خطا داشتن يك كمپرسور.
3) ايجاد زمان بندي مناسب بر اساس ساعت كار دستگاه براي نگهداري و تعميرات كمپرسورها.
4) در صورت كم شدن هواي مصرفي، كمپرسورها به صورت خودكار به STANDBY بروند.
5) كنترل حداكثر زمان LOAD و UNLOAD كمپرسورها.
6) اولويت بندي كمپرسورها با توجه به مسئله ENERGY SAVING و FULL LOAD .
7) رفع نياز به حضور اپراتور در اين قسمت

اگر مايليد هزينه هاي نگهداري و تعميرات شما تا 60 درصد كاهش يابد
اگر مايليد هزينه هاي مصرف برق كمپرسورهاي شما تا 30 درصد كاهش يابد


از كنترل PSE-CC  استفاده نماييد.

مشتريان ما:

  • خوشگوار مشهد (كوكا كولا)

 

paralelsys  paralelsys2

paralelsys3  paralelsys4